Kök Hücre İle Zenginleştirilmiş Yağ Doku İle Meme Büyütme | Op.Dr. Tunç Tiryaki

+90 (212) 282 9595

English

Kök Hücre İle Zenginleştirilmiş Yağ Doku İle Meme Büyütme

Bilindiği gibi insan vücudunun en önemli erişkin kök hücre deposu kendi yağ dokusudur. Doku mühendisliğindeki gelişmeler ile artık yağ doku içinde bulunan kök hücreler özel yöntemlerle zenginleştirilmekte ve dolgu amacı ile yağ doku ile birlikte bu erişkin kök hücreler transfer edilmektedir. Transfer edilen erişkin kök hücreler vücudun gereksinim duyduğu hücrelere dönüşmektedir.

Meme büyütme ya da kanser sonrası meme rekonstrüksiyonu yönteminde kişinin yağ dokusu sedasyon altında liposhaping yöntemi ile alınmakta, ortalama 2 saat süren bir izolasyon işlemi ile elde edilen kişinin kendi kök hücreleri ile zenginleştirilmekte ve aynı anda memeye geri verilmektedir. Aynı gün eve gidebilen hasta böylece hem fazla yağlarından kurtulmakta hem de kendi dokusu kullanılarak göğsü büyütülmektedir. Bu işlemde sadece ince kanüller kullanılmakta herhangi bir kesiye gerek duyulmamaktadır.

Tek başına enjekte edildiğinde yaşama şansı çok az olan yağ dokusu kök hücreler ile zenginleştirildiğinde % 50 oranında hayat boyu kalıcılığa ulaşmaktadır.

Bu yöntemin avantajları:

  1. Kesi olmaması, sadece iğneler kullanılarak yapılabilmesi
  2. Meme kanseri sonrası memenin yeniden yapılabilmesini sağlaması
  3. Yağ fazlalığı ve meme küçüklüğü problemlerinin aynı anda çözülmesi
  4. Konulan dokunun %50’sinin hayat boyu kalıcı olması

Dezavantajları:

  1. Kişinin yeterli yağ dokusunun olması zorunluluğu
  2. Memede şekil bozukluğu varsa bunda az etkili olması
  3. Çok büyük miktarlara ulaşamaması

Kısaca bu yöntem için ideal hasta yeteri kadar yağ fazlası olan, memesinde ileri şekil bozukluğu olmayan, çok büyük göğüsler hedeflemeyen kişilerdir.

Cellest Cellest Cellest Cellest Cellest Cellest